Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 1:30:47Alcassa killed at level 144 by Pokemon Seel .Pandora
2.
11.02.2019, 1:06:12Alcassa killed at level 145 by Pokemon Nidoqueen .Pandora
3.
8.02.2019, 2:19:03Alcassa killed at level 136 by Pokemon Azumarill .Pandora
4.
3.02.2019, 0:42:14Alcassa killed at level 132 by Pokemon Pinsir .Pandora
5.
5.12.2018, 23:11:18Alcassa killed at level 125 by Pokemon Croconaw .Pandora
6.
4.12.2018, 13:53:38Alcassa killed at level 120 by Pokemon Azumarill .Pandora
7.
4.12.2018, 12:59:20Alcassa killed at level 117 by Pokemon Seaking .Pandora
8.
4.12.2018, 12:42:31Alcassa killed at level 116 by Pokemon Azumarill .Pandora
9.
3.12.2018, 17:41:27Alcassa killed at level 108 by Pokemon Pinsir .Pandora
10.
3.12.2018, 17:36:17Alcassa killed at level 109 by Pokemon Pinsir .Pandora
11.
30.11.2018, 22:27:51Alcassa killed at level 110 by Pokemon Golem .Pandora
12.
21.11.2018, 22:07:14Alcassa killed at level 108 by Pokemon Kingdra .Pandora
13.
21.11.2018, 21:49:48Alcassa killed at level 109 by Pokemon Arcanine .Pandora
14.
6.11.2018, 23:25:20Alcassa killed at level 61 by Pokemon Vaporeon .Pandora
15.
6.11.2018, 23:24:04Alcassa killed at level 62 by Pokemon Dewgong .Pandora
16.
6.11.2018, 22:26:46Alcassa killed at level 60 by Pokemon Beedrill .Pandora
17.
1.11.2018, 1:28:44Alcassa killed at level 48 by Pokemon Krabby .Pandora
18.
1.11.2018, 0:59:09Alcassa killed at level 47 by Pokemon Steelix .Pandora
19.
1.11.2018, 0:39:32Alcassa killed at level 45 by Pokemon Graveler .Pandora
20.
1.11.2018, 0:06:27Alcassa killed at level 39 by Pokemon Onix .Pandora
21.
31.10.2018, 23:08:20Alcassa killed at level 26 by Pokemon Tangela .Pandora
22.
31.10.2018, 23:06:12Alcassa killed at level 27 by Pokemon Tangela .Pandora