Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
17.02.2019, 1:12:19Afroex killed at level 495 by Pokemon Slowpoke .Nibiru
2.
14.02.2019, 1:47:25Afroex killed at level 491 by Pokemon Kabutops .Nibiru
3.
13.02.2019, 4:39:23Afroex killed at level 489 by Pokemon Barboach .Nibiru
4.
12.02.2019, 4:44:27Afroex killed at level 487 by Pokemon Seaking .Nibiru
5.
8.02.2019, 3:04:01Afroex killed at level 472 by Pokemon Lombre .Nibiru
6.
6.02.2019, 5:25:07Afroex killed at level 467 by Pokemon Azumarill .Nibiru
7.
5.02.2019, 20:10:45Afroex killed at level 463 by Pokemon Vaporeon .Nibiru
8.
5.02.2019, 4:30:06Afroex killed at level 463 by Pokemon Tentacruel .Nibiru
9.
3.02.2019, 11:00:40Afroex killed at level 450 by Pokemon Lotad .Nibiru
10.
31.01.2019, 22:03:13Afroex killed at level 442 by Pokemon Strong Sneasel .Nibiru
11.
26.01.2019, 1:00:18Afroex killed at level 440 by Pokemon Strong Sneasel .Nibiru
12.
24.01.2019, 21:45:36Afroex killed at level 440 by Pokemon Dewgong .Nibiru
13.
24.01.2019, 3:52:36Afroex killed at level 440 by Pokemon Tentacruel .Nibiru
14.
21.01.2019, 22:18:22Afroex killed at level 431 by Pokemon Azumarill .Nibiru
15.
19.01.2019, 16:43:59Afroex killed at level 422 by Pokemon Riolu .Nibiru
16.
4.01.2019, 6:31:37Afroex killed at level 418 by Pokemon Scyther .Nibiru
17.
4.09.2018, 0:51:36Afroex killed at level 416 by Pokemon Altaria .Nibiru
18.
15.08.2018, 0:53:11Afroex killed at level 414 by Pokemon Granbull .Nibiru
19.
8.04.2018, 15:33:49Afroex killed at level 415 by Pokemon Scyther .Nibiru
20.
17.03.2018, 1:00:00Afroex killed at level 408 by Pokemon Magnezone .Nibiru
21.
14.03.2018, 21:21:58Afroex killed at level 407 by Pokemon Scizor .Nibiru
22.
14.03.2018, 20:12:12Afroex killed at level 407 by Pokemon Scyther .Nibiru
23.
11.03.2018, 18:03:17Afroex killed at level 402 by Pokemon Cresselia .Nibiru
24.
11.03.2018, 16:11:01Afroex killed at level 402 by Pokemon Mothim .Nibiru
25.
20.09.2017, 13:32:13Afroex killed at level 401 by Pokemon Strong Camerupt .Nibiru
26.
20.04.2017, 15:54:50Afroex killed at level 400 by Pokemon Giant Snorlax .Nibiru
27.
8.04.2017, 15:49:55Afroex killed at level 400 by Pokemon Shiny Ariados .Nibiru
28.
18.03.2017, 20:32:06Afroex killed at level 399 by Pokemon Flygon .Nibiru
29.
1.03.2017, 12:54:35Afroex killed at level 377 by Pokemon Togekiss .Nibiru
30.
25.02.2017, 22:11:55Afroex killed at level 374 by Pokemon Metagross .Nibiru
31.
23.02.2017, 14:04:47Afroex killed at level 375 by Pokemon Metagross .Nibiru
32.
23.02.2017, 4:30:30Afroex killed at level 375 by Pokemon Flygon .Nibiru
33.
22.02.2017, 15:56:20Afroex killed at level 372 by Pokemon Manectric .Nibiru